Tikkurila valtti super guard 9l

Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 420,00 zł 420.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Producent: Tikkurila
Kod produktu: 7C58-26795

Opis

VALTTI SUPER GUARD

 
RODZAJ Impregnat gruntujący do drewna.
OPIS Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy impregnat do ochrony drewna na zewnątrz. Przeznaczony do malowania elementów takich jak: fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnętrzne, ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki drewniane, tarasy, patio, okiennice, poręcze, itp. Produkt zalecany jako warstwa gruntująca.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

• Skuteczna ochrona przed grzybami i sinizną:
- grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno;
- grzybami sinizny wtórnej
• Zabezpiecza przed insektami: technicznymi szkodnikami drewna
• Chroni drewno przed niszczącym działaniem wilgoci
• Skutecznie penetruje drewno
• Odporny na wpływ warunków atmosferycznych
• Zawiera żywicę alkidową 
• Redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie produktów nawierzchniowych

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA Przeznaczony do malowania elementów takich jak: fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnętrzne, ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki drewniane, tarasy, patio, okiennice, poręcze, itp.

DANE TECHNICZNE
Kolory Preparat transparentny.
Wydajność Warunki uzyskania skuteczności produktu: malowanie pędzlem ok. 6,25 - 6,7 m2/l.
Nakładanie Pędzel lub tampon.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50% W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, nakładanie kolejnej warstwy po kilku godzinach, w zależności od chłonności podłoża oraz warunków atmosferycznych. Całkowity czas schnięcia wynosi 24 h (po 24 h od wyschnięcia powłoki w warunkach naturalnych zezwala się na przemalowanie warstwy nawierzchniowej). Niska temperatura, podwyższona wilgotność otoczenia i charakter niektórych powierzchni drewnianych mogą powodować wydłużenie czasu schnięcia wyrobu.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Nakładanie Produkt należy dokładnie wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Nakładać obficie na całej powierzchni, wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na łączenia, pęknięcia, zakończenia gruntowanych elementów. W przypadku renowacji powierzchni uprzednio malowanych, należy dokładnie usunąć starą powłokę. Szare, niszczejące fragmenty drewna zeszlifować i oczyścić. Przed impregnowaniem drewno nie może być zamarznięte. Zaleca się naniesienie 2 warstw VALTTI SUPER GUARD, w zależności od rodzaju drewna i właściwości malowanej powierzchni. Drewno po obróbce produktem VALTTI SUPER GUARD powinno zostać pokryte powłokowym produktem nawierzchniowym np. Tikkurila Valtti Color Extra, Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Valtti Expert, Tikkurila Valtti Opaque, Tikkurila Unica Super Lacquer, Tikkurila Everal Matt [10], Tikkurila Everal Semi Matt [30], Tikkurila Everal Semi Gloss [70], Tikkurila Everal High Gloss [90], Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], Tikkurila Everal White Matt [10], Tikkurila Everal White Semi Matt [30], Tikkurila Everal White Semi Gloss [70], Tikkurila Pika-Teho. Aplikować za pomocą pędzla lub tamponu. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa  zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa), 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian (0,5%), tebukonazol (0,3%) i permetrynę (0,06%). Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Produkt i opakowanie usuwać, jako odpad niebezpieczny. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego i permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

 
Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Unikać tworzenia odpadów lub ograniczać je do minimum, jeśli to możliwe. Wszelkie pozostałości produktu muszą być zebrane, celem ponownego użycia lub usunięcia. Utylizacja pozostałości produktu powinna być w każdym przypadku zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów a także z wymogami władz lokalnych. Powstałe odpady o kodzie odpadów 03 02 02* (Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne) lub 20 01 27 (Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne) należy utylizować w wyspecjalizowanych i upoważnionych jednostkach. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Opróżnione opakowania przekazać do unieszkodliwienia firmom specjalistycznym. Kod odpadu : 15 01 10.
TRANSPORT -
-

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl